Leerplicht

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Bij overtreding kunt u een boete krijgen. Ook uw kind kan een straf krijgen.

 • Leerplichtambtenaar

  De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld wanneer uw kind langer dan 3 dagen niet naar school gaat. Hij zal er alles aan doen om verzuim (spijbelen) en vroegtijdige schooluitval in de toekomst te voorkomen.

 • Onderwijsinspectie

  De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van bijna alle scholen in Nederland. Hun beoordelingen verwerken ze in inspectierapporten en kwaliteitskaarten.

 • Leerplichtwet

  Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. Bij overtreding kunt u een boete krijgen. Ook uw kind kan een straf krijgen.

 • Meldpunt thuiszitters

  Uw kind gaat niet naar school, en u maakt zich zorgen. Zelf vindt u geen oplossing voor het probleem. Bel dan het Meldpunt Thuiszitters: (0229) 25 22 31. Dan krijgt u hulp.

 • Veelgestelde vragen bij leerplicht