Speciaal onderwijs

Heeft uw kind extra zorg nodig? Dan kan hij of zij begeleiding krijgen vanuit het speciaal onderwijs. Of geplaatst worden op een school voor speciaal onderwijs.

Verschillende soorten speciaal onderwijs

In Nederland zijn 3 soorten speciaal onderwijs:

  • Speciaal basisonderwijs (sbo) – voor kinderen met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben.
  • Speciaal onderwijs (so) – voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) – voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Uw kind komt in aanmerking voor speciaal basisonderwijs wanneer hij of zij:

  • moeilijk leert;
  • opvoedingsproblemen heeft;
  • om een andere reden speciale zorg en aandacht nodig heeft.

Speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)

(Voortgezet) speciaal onderwijs is onderverdeeld in 4 ‘clusters’:

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap.
  • Cluster 2: scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen met een spraak-/hoor handicap.
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap of meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren in combinatie met een andere handicap.
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen (anders dan met een lichamelijke handicap) en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten (PI).

Scholen voor speciaal onderwijs in de regio

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Antoniusschool, locatie ’t Jolletje
Marketentster 4
1625 WB - Hoorn

SBO ’t Palet, locatie Grootebroek
Verlengde Raadhuislaan 1

SBO De Piramide, locatie Hoorn
Tweeboomlaan 102a
1624 EH - Hoorn

SBO De Piramide, locatie Scheerder
Scheerder 2
1625 VA - Hoorn

SBO De Wissel
Wilhelminalaan 1
1623 MA - Hoorn

(V)SO De Spinaker, locatie Dovenetel
Dovenetel 78
1689 SM Hoorn
Tel: 0229-278262

(V)SO De Spinaker, locatie Marketentster
Marketentster 2
1625 WB Hoorn
Tel: 0229-210894

Speciaal onderwijs (os)

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De Eenhoorn ambulante begeleiding
Eikstraat 36
1623 LT - Hoorn

ZMLK De Eenhoorn
Abbingstraat 1a
1623 LV - Hoorn

VSO ZMLK De Stormvogel
Oostzanenstraat 11
1624 GJ - Hoorn

Praktijkschool Westfriesland
Gording 124
1628 JG - Hoorn

Praktijkschool Westfriesland, locatie Stede Broec
Annie M.G. Schmidtweg 1
1613 MA - Grootebroek

Tips