Zorg en Welzijn

Op deze pagina's vindt u alle informatie die u zoekt over hoe u hulp kunt krijgen in onze gemeente.

 • Wmo

  Wat is de Wmo? Hoe regelt u hulp? Waar kunt u terecht met klachten en complimenten? U vindt het op deze pagina's.

 • Jeugdhulp en Jeugdwet

  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Hoe regelt u hulp? Hoe zit het met vergoedingen en eigen bijdrages? U leest het op deze pagina's.

 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs betekent eenvoudigweg dat iedere leerling een goede onderwijsplek moet hebben. Oók leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op het regulier onderwijs als dat kan. Op speciaal onderwijs als dat moet.

 • Wijkteams

  Wij hebben ervoor gekozen geen traditioneel Wmo-loket in te richten. In plaats daarvan werken wij met wijkteams. Dit onder het motto: ‘makkelijk, snel en dichtbij’.

 • Mantelzorg

  Bent u mantelzorger? Heeft u vragen over een mantelzorgwoning? Of hoe u ondersteuning kunt krijgen? Of wilt u iemand een mantelzorgcompliment geven? Op deze pagina’s staan de antwoorden op uw vragen.

 • Vrijwilligerswerk

  Wilt u vrijwilligerswerk doen? Hier leest u wat u kunt doen. En welke voordelen het voor u heeft.

 • Heeft u een innovatief idee voor zorg en welzijn of werk?

  Heeft u (samen met anderen) een vernieuwend, verrassend en/of inspirerend plan op het gebied van zorg en welzijn of werk? Dan nodigen we u uit uw voorstel in te dienen. Wij kunnen u innovatiesubsidie toekennen om uw plan uit te voeren.

 • Maatschappelijk werk

  Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het omgaan met allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld- of relatieproblemen, huisvesting en eenzaamheid. Deze hulp kan van korte, maar ook van langere duur zijn.