Heeft u een innovatief idee voor zorg en welzijn of werk?

Heeft u (samen met anderen) een vernieuwend, verrassend en/of inspirerend plan op het gebied van zorg en welzijn of werk? Dan nodigen we u uit uw voorstel in te dienen. Wij kunnen u innovatiesubsidie toekennen om uw plan uit te voeren.

 • De innovatieagenda

  Met de innovatieagenda stimuleren we innovatieve projecten en initiatieven in de gemeente. U kunt maximaal € 25.000,- voor uw project krijgen.

 • Thema's van de innovatieagenda

  De 10 thema's van de innovatieagenda zijn het uitgangspunt voor uw initiatief. Op deze pagina geven we uitleg over de thema's. Bij ieder thema geven we voorbeelden.

 • Meld uw idee aan

  De innovatieagenda kent 3 fases: voor de 1e fase moet uw idee vóór 19 december aangemeld zijn. Voor de 2e fase vóór 3 april 2017. Voor de 3e fase vóór 1 juli 2017.

 • Toegekende projecten

  Na de eerste ronde van de innovatieagenda ontvangen 7 projecten subsidie om daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Allemaal initiatieven van zowel zorgorganisaties als maatschappelijk betrokkenen die aansluiten op de behoeften van inwoners. Dit betekent dat de komende tijd projecten als de dementie-app, een faalangstraining voor jongeren en een reanimatiecursus voor scholieren uitgerold gaan worden met behulp van geld van de gemeente.