Jeugdhulp en Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Hoe regelt u hulp? Hoe zit het met vergoedingen en eigen bijdrages? U leest het op deze pagina's.

 • Transitie jeugdhulp naar gemeente

  Sinds 1 januari 2015 valt de gehele jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat is wat wordt bedoeld met ‘transitie jeugdzorg’. Tegelijkertijd is de inhoud van jeugdhulp ook veranderd. De nadruk ligt op versterking van eigen kracht. De kracht van kinderen én hun opvoeders.

 • Jeugdwet en pgb

  U en/of uw kind kunnen jeugdhulp aanvragen in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget). Daarmee kunnen jullie zelf de nodige hulp inkopen. Daaraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden.

 • Jeugdwet en dyslexie

  Ook dyslexiezorg valt onder de Jeugdwet. Dat betekent dat wij de hulp organiseren en financieren voor dyslectische basisschoolkinderen.

 • Jeugdwet: vergoeding en ouderbijdrage

  Dient u een hulpvraag in en wij verwijzen u naar een zorgaanbieder? Dan betalen wij de kosten. Soms verstrekken we een pgb. U hoeft geen ouderbijdrage meer te betalen.

 • Kwaliteit en toezicht Jeugdwet

  Wij voeren de Jeugdwet uit. Dat betekent dat we ook toezicht moeten houden op de kwaliteit. Daarvoor hebben we een toezichthoudend ambtenaar. Die is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit.

 • Sociaal Calamiteitenprotocol Jeugdwet

  Wij hebben een Sociaal Calamiteitenprotocol. Die regelt toezicht, afwikkeling en communicatie bij een groot drama. In de praktijk gaat het meestal om persoonlijke drama’s met veel belangstelling van de media. Denk aan gezinsdrama’s.

 • Veelgestelde vragen bij jeugdhulp