Passend Onderwijs

Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Het betekent dat zij kinderen extra ondersteuning moeten bieden als dat nodig is. Bijvoorbeeld vanwege:

  • een verstandelijke beperking;
  • een chronische ziekte;
  • gedrags- en leerstoornissen zoals ad(h)d of dyslexie.

De extra ondersteuning kan van alles zijn:

  • extra begeleiding op school;
  • aangepast lesmateriaal;
  • onderwijs op een speciale school.

Passend Onderwijs is dus géén type school. Scholen moeten zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Dáár gaat het om.

Om dit mogelijk te maken, werken scholen met elkaar samen. Het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs heet in West-Friesland ‘De Westfriese Knoop’.

Rol van de gemeente bij passend onderwijs

Wij delen de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs. Dit is in het kader van preventieve jeugdzorg.

Met scholen hebben we afspraken gemaakt. Daardoor is passend onderwijs voor alle leerlingen in onze gemeente mogelijk.

Daarnaast zijn wij wettelijk verantwoordelijk voor leerlingenvervoer van en naar school. Uw kind kan daarvoor in aanmerking komen.

Uw eerste aanspreekpunt: de school

Heeft u vragen en/of wilt u advies over passend onderwijs? Dan is de school uw eerste aanspreekpunt. Komt u er met hen niet uit, neem dan contact op met het wijkteam in uw regio.

We hebben ook een pagina opgenomen met enkele indicaties voor passend onderwijs.

Meer informatie over Passend Onderwijs