Wmo

Wat is de Wmo? Hoe regelt u hulp? Waar kunt u terecht met klachten en complimenten? U vindt het op deze pagina's.

 • Wat is de Wmo?

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Bent u 18 jaar of ouder en ziek, gehandicapt of anderszins beperkt (bijvoorbeeld door ouderdom)? Dan regelt deze wet de hulp die u nodig heeft. Wij als gemeente voeren de wet uit. Bent u jonger dan 18? Kijk dan bij Jeugdzorg en Jeugdwet.

 • Wmo-loket

  In de gemeente Medemblik zijn de wijkteams in feite het Wmo-loket. Neem daarom contact op met uw wijkteam wanneer u een hulpvraag heeft. Advies en hulp van het wijkteam zijn gratis.

 • Wmo-indicatie aanvragen, verlengen of wijzigen

  We spreken niet meer over Wmo-indicaties. Indien u ondersteuning nodig heeft, vraagt u die bij ons aan. Dit geldt voor alle soorten ondersteuning: woning, vervoer, huishoudelijke hulp, etc. Hier leest u hoe u ondersteuning aanvraagt, verlengt of wijzigt.

 • Wmo vervoer en mobiliteit

  Kunt u zich niet (goed) meer verplaatsen? Zijn dagelijkse zaken moeilijk of onmogelijk geworden? Bijvoorbeeld boodschappen doen, op visite, op vakantie of zelfs een ommetje? Neem dan contact op met het wijkteam voor uw regio.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

 • Wmo hulp bij het huishouden

  Kunt u niet meer zelf uw huishouden doen? Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval? Dan komt u misschien in aanmerking voor hulp bij het huishouden via de Wmo.

 • Tzorg neemt huishoudelijke hulp en begeleiding AZA over

  Per 1 januari 2018 wordt de huishoudelijke hulp en/of begeleiding die mensen ontvangen van AZA, overgedragen aan een nieuwe zorgaanbieder, Tzorg. Via dit bericht wordt u over de gevolgen van de overname geïnformeerd.

 • Wmo woonvoorzieningen en -aanpassingen

  Bent u minder goed ter been? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld voor voorzieningen en aanpassingen aan uw woning. Denk aan een traplift of het weghalen van drempels.

 • Wmo-vergoeding en eigen bijdrage

  De Wmo-vergoeding hangt af van de soort voorziening die u nodig heeft. Daarnaast moet u altijd een wettelijke eigen bijdrage betalen als u 18 jaar of ouder bent.

 • Wmo en pgb

  U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget). Daarmee kunt u zelf de nodige hulp inkopen. Daaraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden.

 • Kwaliteit en toezicht Wmo

  Wij voeren de Wmo uit. Dat betekent dat we ook toezicht moeten houden op de kwaliteit. Daarvoor hebben we een toezichthoudend ambtenaar. Die is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit.

 • Sociaal Calamiteitenprotocol Wmo

  Wij hebben een Sociaal Calamiteitenprotocol. Die regelt toezicht, afwikkeling en communicatie bij een groot drama. In de praktijk gaat het meestal om persoonlijke drama’s met veel belangstelling van de media. Denk aan gezinsdrama’s.

 • Veelgestelde vragen over de Wmo