Aanbestedingen

Alle aanbestedingen van de gemeente Medemblik, maar ook alle andere aanbestedingen van de Nederlandse en Europese overheid, staan op Tenderned. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet.

Tenderned

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. Hier publiceren alle Nederlandse overheden hun opdrachten. Ondernemers en overheden lopen het aanbestedingsproces via TenderNed volledig digitaal door: van vooraankondiging tot inschrijving en gunning. Dit voorkomt vormfouten en maakt aanbesteden voor alle partijen eenvoudiger en goedkoper. Om u als ondernemer te kunnen registreren op TenderNed heeft u eHerkenning nodig.

ga naar Tenderned.nl

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn de verplichte spelregels waar ondernemers zich aan moeten houden. Ze gelden voor iedereen die zaken doet met de gemeente. Hieronder treft u de inkoopvoorwaarden voor levering en diensten, werken en ook IT.

Regelgeving

Gedragsverklaring

Ondernemingen die inschrijven op aanbestedingsprocedures, moeten beschikken over een nieuwe gedragsverklaring aanbesteden (GVA). In de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat een GVA die vóór 1 juli 2016 is afgegeven, niet meer mag worden gebruikt. Beschikt u als ondernemer nog niet over een recente GVA, vraag dan alsnog een nieuwe aan.

Klachtenmeldpunt

Heeft u een klacht over de inkoop of aanbesteding?

U kunt terecht bij het klachtenmeldpunt aanbesteden of direct het formulier invullen om een klacht over Medemblik in te dienen.