Een aanbesteding in Noord- Holland

Hoe kunt u als ondernemer inschrijven op een aanbesteding en waar moet u rekening mee houden? De gemeenten en verschillende overheidsorganisaties in Noord- Holland Noord werken op dezelfde manier. Hoe u als ondernemer uw kansen kunt vergroten leggen wij u uit.

Welke aanbestedingsprocedures zijn er?

Scroll de tabel om meer te zien
1-op-1 procedure we vragen aan één ondernemer om een offerte uit te brengen
Meervoudige onderhandse procedure we vragen aan meerdere ondernemers om een offerte uit te brengen
Nationale of Europese procedure we doen een algemene aankondiging binnen Nederland of Europa. Iedere ondernemer die voldoet, kan en mag inschrijven

Wij moeten opdrachten boven een bepaald bedrag aanbesteden. Waar mogelijk nodigen we bij onderhandse opdrachten zowel ondernemers binnen als buiten de regio uit. Dit omdat de regio voor ons van belang is en wij een gezonde concurrentie belangrijk vinden. Waar vindt u onze aanbestedingen? Alle nationale en Europese aanbestedingen kunt u terugvinden op TenderNed. Afhankelijk van de organisatie schrijft u in via TenderNed of via een ander aanbestedingsplatform zoals Negometrix of CTM. Via deze platformen verlopen vaak ook de meervoudige procedures.

Waar moet u rekening mee houden?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Wij houden bij onze inkopen rekening met mens, natuur en milieu. Dit verwachten wij ook van u en uw offerte. Ook maken we bij bepaalde aanbestedingen afspraken over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet Social Return on Investment (SROI). Gezamenlijke regionale inkoopvoorwaarden Om het u als ondernemer makkelijker te maken, gebruiken wij dezelfde inkoopvoorwaarden:

  • Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)
  • UAV en UAV GC voor gebouw, grond-, weg- en waterbouw
  • VNG inkoopvoorwaarden voor overige leveringen en diensten, inclusief addendum voor Noord-Holland Noord

Zie ook