Blijverslening aanvragen

  • u heeft een eigen huis en u wilt uw woning levensloopbestendig maken
  • uw woning staat in de gemeente Medemblik
  • u wilt een lening aanvragen om de werkzaamheden te bekostigen
  • als de werkzaamheden gereed zijn, blijft u in uw eigen huis wonen
  • de Blijverslening wordt hypothecair verstrekt
  • de lening is minimaal € 3.500,-- en maximaal € 50.000,--
  • de lening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld
  • facturen dient u in bij SVn
  • de Blijverslening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning
Aanvragen blijverslening

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Zie de lijst in de bijbehorende verordening Blijverslening (pdf, 196 KB).

Het zijn voornamelijk aanpassingen in en aan de woning. De tijdelijke, verplaatsbare unit voor mantelzorg is een maatregel buiten de woning.

Uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan een set aanvraagformulieren. Na invulling stuurt u die naar SVn.

SVn beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over toekenning of afwijzing. Het traject duurt ongeveer 10 weken.