Briefadres aanvragen

  • Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.
  • Een briefadres moet een huisadres zijn, dus geen postbus of onbewoond adres.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres. Dit is geen reden voor een briefadres.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Brp), dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Voor een beoordeling of u in aanmerking komt om een briefadres aan te vragen kunt u het formulier invullen.
Let op: dit is geen aanvraag voor een briefadres.

Formulier briefadres (pdf, 410 KB)

Wat heb ik nodig?

  • Uw legitimatiebewijs
  • Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner
  • Bewijsstukken die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een briefadres

Wat gebeurt er met mijn aanvraag briefadres?

Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u hiervan schriftelijk bericht en een uitnodiging voor een afspraak op het gemeentehuis om de nodige documenten in te vullen. 

Wij verwerken uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna al onze post en die van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.