Inburgeren

 • u moet inburgeren als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen
 • u moet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen
 • u kunt een boete krijgen als u het inburgeringsexamen niet op tijd haalt
 • u moet de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf regelen en betalen
 • als u geen geld heeft, kunt u geld lenen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • op www.inburgeren.nl leest u meer over de regels en cursuslocaties
Ga naar www.inburgeren.nl

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • een Nederlands paspoort heeft
 • afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland
 • jonger bent dan 18 jaar
 • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld)

U kunt een ontheffing aanvragen voor het basisexamen inburgering als u een ernstig lichamelijk of geestelijk probleem heeft. Of als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. U vraagt de ontheffing aan bij DUO.