Jaarlijkse subsidie

  • om in 2020 voor subsidie in aanmerking te komen, moet u vóór 1 juni 2019 een aanvraag doen
  • bij uw aanvraag kan om aanvullende (financiële) stukken worden gevraagd
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen worden in behandeling genomen
  • als u in 2018 subsidie heeft ontvangen, moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
  • het aanvragen van vaststelling van uw subsidie kan met het aanvraagformulier voor 2020
  • vaststelling van de subsidie is nodig voor alle subsidies hoger dan € 5.000,- met uitzondering van de jeugdledensubsidies voor sportverenigingen

Let op!!! Het aanvragen van structurele subsidie voor 2020 is niet meer mogelijk. De indientermijn is verstreken.

Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen via

Wat zijn de regels?

Zie ook