Jaarlijkse subsidie

 • om in 2019 voor subsidie in aanmerking te komen, moet u vóór 1 juni 2018 een aanvraag doen
 • de aanvraag kunt u via de groene knop links onder digitaal doen met eHerkenning of met DigiD
  • eHerkenning: u logt in met het KvK-nummer van uw organisatie
  • DigiD: u logt in met uw persoonlijke DigiD
 • of u print het pdf-formulier uit via de groene knop rechtsonder en vult deze handmatig in
 • bij uw aanvraag kan om aanvullende (financiële) stukken worden gevraagd
 • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen worden in behandeling genomen
 • als u in 2017 subsidie heeft ontvangen, moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
 • het aanvragen van vaststelling van uw subsidie kan met het aanvraagformulier voor 2019
 • vaststelling van de subsidie is nodig voor alle subsidies hoger dan € 5.000,- met uitzondering van de jeugdledensubsidies voor sportverenigingen

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw KvK-nummer (e-herkenning) of persoonlijke DigiD of u print het pdf-formulier uit en vult uw aanvraag handmatig in.

Aanvraag jaarlijkse subsidie Aanvraag jaarlijkse subsidie (128 KB)

Wat zijn de regels?

Zie ook