Jaarlijkse subsidie

  • een aanvraag voor subsidie voor muziekonderwijs in 2020 kunt u
    (bij uitzondering) tot 1 december 2019 doen
  • een andere aanvraag voor een structurele subsidie voor 2020 moest u vóór 1 juni 2019 doen en is niet meer mogelijk
  • bij uw aanvraag moet u aanvullende (financiële) stukken meesturen
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen worden in behandeling genomen

Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen via

Formulier subsidie muziekonderwijs (pdf, 376 KB)

Zie ook