Leerlingenvervoer aanvragen

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als uw kind:

  • meer dan 6 kilometer van school woont
  • naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
  • naar (voorgezet) speciaal onderwijs (V)SO gaat
  • naar basisschool gaat van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of openbare school
  • door een structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen (de afstandsgrens is niet van toepassing)

Een vervoersvoorziening is mogelijk naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Het ondersteuningsplan van de huidige school of het samenwerkingsverband is hiervoor niet leidend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer
(zie contactgegevens hieronder).

Aanvraag

De aanvraag doet u jaarlijks vóór 1 juni of wanneer dit aan de orde is bij de gemeente waarin uw kind woont/verblijft.

Lees altijd eerst de toelichting:

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

Aanvragen leerlingenvervoer

Of u doet uw aanvraag met onderstaand pdf-formulier (uitgeprint):

Mail of stuur het ingevulde formulier naar de gemeente Medemblik:

Postbus 45
1687 ZG Wognum

info@medemblik.nl