Leerlingenvervoer aanvragen

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als uw kind:

  • meer dan 6 kilometer van school woont
  • naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
  • naar (voorgezet) speciaal onderwijs (V)SO gaat
  • naar basisschool gaat van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of openbare school
  • door een structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen (de afstandsgrens is niet van toepassing)

Een vervoersvoorziening is mogelijk naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Het ondersteuningsplan van de huidige school of het samenwerkingsverband is hiervoor niet leidend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer
(zie contactgegevens hieronder).

Aanvraag

De aanvraag doet u jaarlijks vóór 1 juni of wanneer dit aan de orde is bij de gemeente waarin uw kind woont/verblijft.

Let op!

Bij uw vervoersaanvraag hebben wij ook een vervoersadvies van school nodig. Laat het formulier ‘Schooladvies leerlingenvervoer’ (pdf, 556 KB) invullen door de (vorige) school van uw kind en stuur deze met uw handtekening mee als bijlage bij uw (digitale) aanvraag. In het schooladvies formulier geeft de school informatie over de (on)mogelijkheden van uw kind in het reizen naar school. Het schooladvies is belangrijk voor de vervoersvoorziening die u aanvraagt. Wilt u graag schoolbus/taxivervoer voor uw kind? Zonder deze bijlage kennen we geen vervoer toe anders dan een vergoeding voor het fietsen of openbaar vervoer.

Lees altijd eerst de toelichting:

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

Aanvragen leerlingenvervoer (DigiD)

Of u doet uw aanvraag met onderstaand pdf-formulier (uitgeprint):

Mail of stuur het ingevulde formulier naar de gemeente Medemblik:

Postbus 45
1687 ZG Wognum

E-mail: info@medemblik.nl