Leerlingenvervoer aanvragen

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als uw kind:

 • meer dan 6 kilometer van school woont
 • naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
 • naar (voorgezet) speciaal onderwijs (V)SO gaat
 • naar basisschool gaat van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of openbare school
 • door een structurele handicap/beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets kan reizen (de afstandsgrens is niet van toepassing)

Een vervoersvoorziening is mogelijk naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Het ondersteuningsplan van de huidige school of het samenwerkingsverband is hiervoor niet leidend. Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer (zie contactgegevens hieronder).

Aanvraag

De aanvraag doet u jaarlijks vóór 1 juni of wanneer dit aan de orde is bij de gemeente waarin uw kind woont/verblijft.

Let op!

Bij uw vervoersaanvraag ontvangen wij ook graag een vervoersadvies van school. Mail het formulier 'Vervoersadvies school' (pdf, 543 KB) naar de (vorige/huidige) school van uw kind en vraag school deze voor u in te vullen. Voeg het formulier als bijlage bij uw (digitale) aanvraag of mail deze naar leerlingenvervoer@medemblik.nl. In het vervoersadvies geeft school informatie over de reis(on)mogelijkheden van uw kind. Het vervoersadvies is een belangrijke aanvulling op uw vervoersaanvraag en weegt mee in de toekenning van een passende vervoersvoorziening.

Voor u de vervoersaanvraag doet, lees eerst bijgevoegde informatiefolder ‘Leerlingenvervoer West-Friesland’ (pdf, 1 MB) over de verschillende vervoersmogelijkheden en vergoedingen die u aan kunt vragen.

Lees ook altijd eerst de toelichting:

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

Inloggen met DigiD Aanvragen leerlingenvervoer

Is het invullen van het digitaal formulier niet mogelijk? Mail dan naar :  leerlingenvervoer@medemblik.nl om een pdf aan te vragen. Zet in het onderwerp van de mail: aanvraag leerlingenvervoer. 

Als ouder of verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind naar school. Gaat uw kind naar speciaal onderwijs, een school met een bepaalde richting of openbare school of heeft uw kind een structurele handicap, dan komt u mogelijk in aanmerking voor één van onderstaande vergoedingen:

 • Een fietsvergoeding.
 • Een vergoeding voor het reizen met het openbaar vervoer, als fietsen niet mogelijk is.
 • Een (tijdelijke) vergoeding voor een begeleider die meereist op de fiets of met het openbaar vervoer.
 • Een vergoeding voor aangepast schoolbus-/taxivervoer als fietsen en/of reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is.
 • Een kilometervergoeding voor eigen vervoer met uw auto, als al het bovenstaande niet mogelijk is.
 • Een combinatie van bovenstaande voorzieningen. Bijvoorbeeld een fietsvergoeding in de zomermaanden en een vergoeding voor openbaar vervoer of aangepast vervoer in de wintermaanden.

Contactpersoon: Jeltje Holkema 
Algemeen telefoonnummer: 0229 85 60 00

Voor vragen over leerlingenvervoer: leerlingenvervoer@medemblik.nl.