Leerlingenvervoer aanvragen

U komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als uw kind:

  • naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
  • naar (voorgezet) speciaal onderwijs (V)SO gaat
  • door een structurele handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen
  • naar een verder weg gelegen basisschool gaat van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of openbare school gaat

Aanvraag

De aanvraag doet u jaarlijks vóór 1 juni of wanneer dit aan de orde is bij de gemeente waarin uw kind woont/verblijft.

Lees altijd eerst de toelichting:

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

Aanvragen leerlingenvervoer

Of u doet uw aanvraag met onderstaand pdf-formulier (uitgeprint):

Mail of stuur het ingevulde formulier naar de gemeente Medemblik:

Postbus 45
1687 ZG Wognum