Leerplicht

  • kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht
  • zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven
  • in bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen
  • een kind mag niet buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit eerst met de schoolleiding. Zonder toestemming van de directeur mag uw kind niet wegblijven van school
  • wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school

Contact

Heeft u vragen en staat uw kind ingeschreven bij een basisschool of voortgezet onderwijs neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Medemblik via telefoonnummer 0229 85 60 00 of per e-mail: leerplicht@medemblik.nl.

Heeft u vragen en staat uw kind ingeschreven bij een MBO instelling neem dan contact op met de leerplichtambtenaren voor het MBO via telefoonnummer 0229 25 22 00.