Legalisatie handtekening

  • u wilt een (buitenlands) document laten 'legaliseren'. Dit betekent dat de gemeente verklaart dat uw handtekening echt is
  • u regelt de legalisatie aan de balie in het gemeentehuis
  • u maakt hiervoor een afspraak
  • u neemt het betreffende document en uw geldige identiteitsbewijs mee. Let op: u mag het document pas ondertekenen op het gemeentehuis
  • de kosten bedragen € 6,80 per handtekening

Afspraak maken

Stel uw afspraak uit als dit kan.
Kan uw afspraak niet wachten, maak deze dan telefonisch of via de chat of app. Wij kunnen u dan inplannen op de bij ons beschikbare momenten.

Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Bezoekers uit het buitenland kunnen in een aantal gevallen pas een visum krijgen als iemand in Nederland zich garantstelt. Dat verschilt per land en hangt af van het inkomen van de bezoeker. De gemeente legaliseert alleen de handtekening van degene die zich garantstelt of de bezoeker onderdak biedt.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) houdt bij welke buitenlandse bezoekers een visum moeten hebben. Dit kunt u nakijken op www.ind.nl. Daar ziet u ook of een bewijs van garantstelling noodzakelijk is. Voor inhoudelijke vragen over de garantstelling kunt u bij de IND terecht.