Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

  • Uw gegevens staan niet goed geregistreerd.
  • U weet niet bij welke organisatie u moet zijn om de fout te kunnen (laten) corrigeren.
  • U geeft de fout via één van de onderstaande formulieren online door aan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
  • Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).
Melding doen bij het MFO (persoonlijk) Melding doen bij het MFO (zakelijk)