Schetsplan of principeverzoek

  • als u twijfelt of u een omgevingsvergunning krijgt of nodig heeft, kunt u een schetsplan of principeverzoek indienen
  • u kunt hiervoor kiezen als uw bouwplan complex en ingewikkeld is of niet past binnen het bestemmingsplan
  • de welstandscommissie beoordeelt uw plan in een vroeg stadium
  • u vraagt gratis advies over de haalbaarheid van uw plan
  • u krijgt dan een principe-uitspraak
Schetsplan/principeverzoek indienen

Verzoek

Een schetsplan of principeverzoek dient u in via ons e-formulier. Een schetsplan is in feite hetzelfde als een principeverzoek, maar dan met tekeningen. Eventuele bouwtekeningen voegt u als bijlage toe. Na invulling kunt u dit formulier direct online versturen. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen, bijvoorbeeld omdat uw bestanden te groot zijn om digitaal te versturen? Print dan het formulier schetsplan/principeverzoek (pdf, 70 KB) en stuur het met alle gevraagde stukken naar gemeente Medemblik, afdeling Omgevingszaken, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Kosten

Het indienen van uw schetsplan of principeverzoek is gratis.

Reactie

De gemeente kijkt of uw schetsplan of principeverzoek past binnen het bestemmingsplan. Indien noodzakelijk wordt bekeken of het plan voldoet aan de welstandseisen en overige voorschriften. Na beoordeling ontvangt u een schriftelijke reactie. Dit is meestal binnen drie maanden:

  • Is deze positief, dan kunt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via www.omgevingsloket.nl
  • Is deze negatief, dan ontvangt u een gemotiveerde afwijzing.

Het antwoord op het schetsplan of principeverzoek is een principe-uitspraak. Dit betekent dat u geen bezwaar of beroep kan indienen.

Zie ook