Schetsplan of principeverzoek

  • als u twijfelt of u een omgevingsvergunning krijgt of nodig heeft, kunt u een schetsplan of principeverzoek indienen
  • u kunt hiervoor kiezen als uw bouwplan complex en ingewikkeld is of niet past binnen het bestemmingsplan
  • als uw plan planologisch beoordeeld moet worden op de haalbaarheid, bedragen de kosten hiervoor €422,30 
  • u krijgt dan een principe-uitspraak inclusief de factuur
  • als uw schetsplan alleen door de welstandscommissie wordt beoordeeld (zonder beoordeling planologische haalbaarheid), dan worden geen kosten in rekening gebracht
Schetsplan/principeverzoek indienen huisvesting buitenlandse werknemers (pdf, 282 KB)

Verzoek

Een schetsplan of principeverzoek dient u in via ons e-formulier. Een schetsplan is in feite hetzelfde als een principeverzoek, maar dan met tekeningen. Eventuele bouwtekeningen voegt u als bijlage toe. Na invulling kunt u dit formulier direct online versturen. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen, bijvoorbeeld omdat uw bestanden te groot zijn om digitaal te versturen? Print dan het formulier schetsplan/principeverzoek (pdf, 278 KB) en stuur het met alle gevraagde stukken naar gemeente Medemblik, afdeling Omgevingszaken, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Reactie

De gemeente kijkt of uw schetsplan of principeverzoek past binnen het bestemmingsplan. Indien noodzakelijk wordt bekeken of het plan voldoet aan de welstandseisen en overige voorschriften. Na beoordeling ontvangt u een schriftelijke reactie. Dit is meestal binnen drie tot zes maanden.