Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • u woont minimaal 1 jaar in Westfriesland.
 • uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019).
 • uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Kosten

Kosten aanvraag urgentie €52,96
Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

Als u urgentie krijgt dan wordt er 5 jaar bij uw inschrijftijd opgeteld. Uw uiteindelijke inschrijftijd wordt nooit meer dan 6 jaar. Deze verhoging geldt voor 4 maanden. In deze 4 maanden bent u verplicht om elke 2 weken op passende woningen te reageren. Na deze 4 maanden heeft de woningcorporatie de plicht om een woning toe te wijzen.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer 0229-252200 of per e-mail

Meest gestelde vragen

1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?
U moet in de eerste 4 maanden elke 14 dagen op minimaal 3 passende woningen reageren. Doet u dit niet dan vervalt de urgentie automatisch.

2. Mag ik een woning weigeren?
Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?
Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.

4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?
Nee, u krijgt geen geld terug.

5. Ik sta 6 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende. Kan ik nog urgentie aanvragen?
Ja, maar u krijgt er geen inschrijfjaren bij.