Verhuur leegstaande woning

  • een leegstaande woning tijdelijk verhuren zonder huurbescherming mag vaak wel maar met een vergunning van de gemeente
  • de woning moet leeg staan; er mag dus niemand staan ingeschreven op het te verhuren adres, of;
  • de woning is nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning), of;
  • de woning is door u bewoond geweest in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam staan, of;
  • de woning is in de 10 jaar voor de leegstand niet langer dan 3 jaar verhuurd
  • voor de vergunning moet u leges (kosten) betalen
Aanvragen vergunning verhuur leegstand

Voorwaarden

U ontvangt een vergunning voor 5 jaar. De huurovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden tot maximaal 5 jaar worden aangegaan. De vergunning vervalt automatisch. Hierdoor vervalt ook de huurovereenkomst. Verhuurt u de woning langer? Dan is dit zonder vergunning. De huurder kan dan aanspraak maken op huurbescherming!

Opzegtermijn

U moet zich als verhuurder houden aan een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn minimaal 1 maand.

Waarom een leegstandsvergunning?

Met een leegstandsvergunning kan de huurder geen aanspraak maken op huurbescherming na afloop van de huurovereenkomst. Dit gaat over de huurbescherming zoals dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.