Bestemmingsplan bekijken of afwijken

 • in bestemmingsplannen staat waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden
 • bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur
 • in bestemmingsplannen staat ook wat voor dit gebruik gebouwd mag worden
 • als wat u wilt niet past binnen de regels van het bestemmingsplan kan dit soms toch
 • hiervoor start u een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt
 • als uw plan erg afwijkt van het bestemmingsplan is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking
 • bestemmingsplannen bekijkt u op www.ruimtelijkeplannen.nl
 • wij adviseren u eerst een principeverzoek aan te vragen
Schetsplan/principeverzoek indienen Bekijken bestemmingsplannen

Hoe werkt www. ruimtelijkeplannen.nl?

 • Open de pagina www.ruimtelijkeplannen.nl
 • Klik linksboven op Een plan bekijken > Bestemmingsplannen
 • Links zijn verschillende mogelijkheden om te zoeken:
  • Voer links uw adres in en klik op zoeken.
  • Weet u de plannaam of het plan-ID? Klik dan op Naam of ID en vul de plannaam of het plan-ID in en klik op zoeken.
 • U heeft nu de plankaart van uw locatie of het plan in beeld.   
 • Rechts in het scherm vindt u de plannen die op deze locatie gelden. Dit zijn er meerdere, aangezien alle onderliggende plannen en uitspraken hier ook nog gelden.
 • U klikt op het plusje van het plan dat u wilt inzien.
 • In deze map kunt u Detailinformatie locatie aanklikken. U ziet dan welke bestemmingen er op het perceel gelden.
 • Als u met uw muis over de ‘verrekijkertjes’ beweegt, wordt telkens met rood de grens van een bestemming of aanduiding zichtbaar.
 • U klikt op de blauw onderstreepte woorden zoals wonen, waarmee u naar de regels van de betreffende bestemming gaat. U leest in de regels wat er mogelijk is op de betreffende bestemming.
 • Ook kunt u de toelichting en bijlagen downloaden.