Bestemmingsplan Medemblik - Binnenstad

Het bestemmingsplan 'Medemblik - Binnenstad' heeft betrekking op de binnenstad van Medemblik. Ook een deel van de bebouwing ten zuiden van het Koningin Emmapark is in het bestemmingsplan opgenomen. De stad bezit een cultuurhistorisch waardevolle kern die is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het plangebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door de Westfriese Omringdijk. Ten zuiden van het plangebied ligt de bestaande bebouwing van Medemblik, namelijk de buurten 'Plan West', "Keern en omgeving' en de sportvelden.

Zie ook