Forensenbelasting

  • u houdt meer dan 90 dagen per een jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking
  • u staat bij een andere gemeente in de Basisregistratie Personen ingeschreven
  • u dient zelf aangifte te doen
Aangifte forensenbelasting

Tarief forensenbelasting

Onroerende zaak Kosten
Maximaal 3 slaapplaatsen € 193,20
Meer dan 3 slaapplaatsen € 601,20

Zie ook