Gemeentelijke belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen lag zaterdag 20 februari bij u op de mat. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf, perceel grond. De WOZ-waarde voor 2021 is de plaatselijke marktwaarde van 1 januari 2020. Deze is niet perse gelijk aan de landelijke waardeontwikkeling, er wordt gekeken naar de stijging van huizenprijzen specifiek in onze regio. Een gemeenteraad mag daarnaast zelf beslissen over de hoogte van de OZB.

Heeft u zaterdag nog geen aanslag ontvangen? Dan heeft u waarschijnlijk op mijn.overheid.nl aangegeven dat u post van de gemeente Medemblik digitaal wilt ontvangen. U vindt uw aanslag daarom in uw berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Ik betaal in februari al gemeentelijke belastingen en vanaf maart schrijven jullie opnieuw af? Betaal ik dubbel?

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u dubbel betaalt. Vanwege Corona zijn vorig jaar de tien termijnen voor het automatsich incasso uit coulance met de eerste lockdownmaatregelen twee maanden door geschoven. U bent dus pas in mei begonnen met betalen voor het belastingjaar 2020 i.p.v. in maart. De laatste termijn wordt donderdag 25 of vrijag 26 februari bij u afgeschreven als u via automatisch incasso betaalt. De tien afschrijvingen voor dit jaar, dus n.a.v. de aanslag die u zaterdag heeft ontvangen, starten in maart. In december van dit jaar doet u dan de laatste betaling. 

Wat is de OZB?

Onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn belastingen die (huis)eigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) omdat u een woning, gebouw of perceel grond in bezit hebt of huurt. 

Wat is de WOZ-waarde?

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting. De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden. De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor.

Klopt het dat de OZB met 12,5 procent is gestegen?

Ja, dat klopt. Alle gemeenten in Nederland hebben het financieel zwaar. Helaas is de gemeente Medemblik daar geen uitzondering op. Hier zijn diverse oorzaken voor. Stijgende kosten voor de zorg, maar ook andere kosten stijgen. Om financieel gezond en in evenwicht te blijven moesten er door de raad stevige keuzes gemaakt worden. Eén van de door de Raad vastgestelde keuzes is het verhogen van de ozb belasting.

Vragen over de aanslag of de WOZ-waarde?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van uw aanslag kunt u kijken bij onze veel gestelde vragen. Staat uw vraag daar niet tussen dan kunt u  vanaf maandag bellen met ons klant contact centrum via 0229 85 60 00. Er wordt 's ochtends veel gebeld, dus houdt u rekening met een wachttijd. In de middag is deze wachttijd vaak minder lang.

Waarvoor betaal ik belasting?

Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen zoals de wegen, openbare verlichting, riolering en afvalinzameling. Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, onderwijs en jeugd worden deels uit de opbrengst van gemeentelijke belastingen betaald.

Onder de kop Belastingen en vergunningen op deze site vindt u veel informatie over de belastingen en WOZ. Verschillende formulieren, waaronder die voor automatische incasso van de aanslag en vanaf 20 februari ook een link naar uw taxatieverslag.

Hoe kan ik betalen?

Het te betalen bedrag kan in één keer voldaan worden of in termijnen, via een automatisch incasso, Sinds het aanslagjaar 2020 wordt de automatische incasso in 10 termijnen afgeschreven (dit waren voorheen 7 termijnen). Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven, wijzigen of de aanslag juist meteen betalen? Onderaan uw aanslag vindt u QR-codes waarmee u dit eenvoudig kunt regelen. Als u al een automatische incasso heeft afgegeven en u wilt hem niet wijzigen, dan hoeft u niets te doen.

Ik kan nu niet betalen, wat moet ik doen?

Als u weinig inkomen of vermogen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul het kwijtscheldingsformulier in. 
Als u eerder kwijtschelding heeft gekregen dan hebben wij getoetst of u er nu weer voor in aanmerking komt. Dit staat vermeld op de aanslag. 

Betalingsproblemen door de gevolgen van de coronacrisis?

Mogelijk bent u financieel geraakt door de coronamaatregelen en heeft u moeite om de belasting te betalen. Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing om de betaling over een langere periode te spreiden.
U kunt een aanvraag indienen. Dat kan op twee manieren:

  • Bel met één van de belastingmedewerkers van het taakveld Belastingen/WOZ:
    0229 85 60 00 of,
  • Stuur een e-mail naar info@medemblik.nl onder vermelding van uw naam en adres met als onderwerp: Betalingsregeling.

Verder volgen wij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de invordering gemeentelijke belastingen op de voet. Zo nodig komen wij met verdere informatie.

No cure no pay?

U hebt er vast wel eens over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Deze no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaald. Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente. Die betaalt u als inwoner weer via de belasting. Ook kan het zijn dat u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor een WOZ-bezwaar zonder dat u dat in de gaten had. Het bureau maakt dan voor een volgend jaar weer bezwaar, waardoor u alsnog met kosten geconfronteerd kan worden.

Niet eens met WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel ons, dat kost u niets! U kunt u ons bereiken via 0229 85 60 00 of mailen naar WOZ@medemblik.nl.