Hoe u uw belasting betaalt

 • u ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen
 • u kunt betalen via automatische incasso of met bijgevoegde acceptgiro
 • met de acceptgiro kunt u in 2 termijnen betalen
 • het bedrag wordt via automatisch incasso in maximaal 10 termijnen maandelijks afgeschreven
 • zo betaalt u gespreid en op tijd
 • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding
 • heeft u een ander rekeningnummer? Deze wijziging kunt u via het formulier Automatische incasso regelen doorgeven
Automatische incasso regelen (pdf, 436 KB) Kwijtschelding aanvragen (pdf, 91 KB)

Betalen via automatische incasso

 • alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen
 • print het formulier voor automatisch incasso, vul het in en zet daarop uw handtekening
 • verstuur het formulier naar het antwoordnummer zoals op het formulier staat aangegeven
 • een niet ondertekend formulier kan door ons niet verwerkt worden
 • u kunt het formulier ook opvragen via woz@medemblik.nl of telefonisch
 • op dit formulier staat ook de mogelijkheid voor wijziging of intrekking van de machtiging
 • het totaalbedrag van de aanslag wordt in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven

Betalen via internet bankieren

 • u maakt het bedrag over via internet bankieren naar IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52 / BIC BNGHNL2G t.n.v. gemeente Medemblik
 • vermeld aanslagnummer en belastingjaar óf het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt

Betalingsregeling