Hoe u uw belasting betaalt

 • u ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen
 • u kunt betalen via automatische incasso, door de QR-code voorop uw aanslag te scannen of door zelf over te maken
 • het bedrag wordt via automatisch incasso in 12 termijnen maandelijks afgeschreven
 • zo betaalt u gespreid en op tijd
 • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding
 • heeft u een ander rekeningnummer? Deze wijziging kunt u via het formulier Automatische incasso regelen doorgeven
Automatische incasso regelen (pdf, 319 KB)

Betalen via automatische incasso

 • alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen
 • print het formulier voor automatisch incasso, vul het in en zet daarop uw handtekening
 • verstuur het formulier naar het antwoordnummer zoals op het formulier staat aangegeven
 • een niet ondertekend formulier kan door ons niet verwerkt worden
 • u kunt het formulier ook opvragen via woz@medemblik.nl of telefonisch
 • op dit formulier staat ook de mogelijkheid voor wijziging of intrekking van de machtiging
 • het totaalbedrag van de aanslag wordt in 12 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven

Betalen via internet bankieren

 • u maakt het bedrag over via internet bankieren naar IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52 / BIC BNGHNL2G t.n.v. gemeente Medemblik
 • vermeld daarbij uw aanslagnummer óf het betalingskenmerk 

Betalingsregeling

De economische situatie is voor iedereen anders. We maken graag individuele afspraken om een maatwerkoplossing te bieden, waarbij de betaling van de aanslag over een langere periode kan worden gespreid.
Daarvoor kunt u een aanvraag indienen. Dit kan op twee manieren:

 1. Bel met één van de belastingmedewerkers van het taakveld Belastingen/WOZ: (0229)  856000 of,
 2. Stuur een e-mail naar info@medemblik.nl onder vermelding van uw naam en adres met als onderwerp: Betalingsregeling.

Verder volgen wij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de invordering gemeentelijke belastingen op de voet. Zo nodig komen wij met verdere informatie.