Hoe u uw belasting betaalt

 • u ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen
 • u kunt betalen via automatische incasso of met bijgevoegde acceptgiro
 • met de acceptgiro kunt u in 2 termijnen betalen
 • het bedrag wordt via automatisch incasso in maximaal 10 termijnen maandelijks afgeschreven
 • zo betaalt u gespreid en op tijd
 • als u de belasting niet kan betalen zijn er mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding
 • heeft u een ander rekeningnummer? Deze wijziging kunt u via het formulier Automatische incasso regelen doorgeven
Automatische incasso regelen (pdf, 215 KB) Kwijtschelding aanvragen (pdf, 91 KB)

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Betalen via automatische incasso

 • alleen de belastingplichtige zelf kan de gemeente machtigen
 • print het formulier voor automatisch incasso, vul het in en zet daarop uw handtekening
 • verstuur het formulier naar het antwoordnummer zoals op het formulier staat aangegeven
 • een niet ondertekend formulier kan door ons niet verwerkt worden
 • u kunt het formulier ook opvragen via woz@medemblik.nl of telefonisch
 • op dit formulier staat ook de mogelijkheid voor wijziging of intrekking van de machtiging
 • het totaalbedrag van de aanslag wordt in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven

Betalen via internet bankieren

 • u maakt het bedrag over via internet bankieren naar IBAN: NL89 BNGH 0285 1496 52 / BIC BNGHNL2G t.n.v. gemeente Medemblik
 • vermeld aanslagnummer en belastingjaar óf het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt

Betalingsregeling