Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2021

Zaterdag 20 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021 bij u op de mat.

Bent u aangemeld voor MijnOverheid? Dan ontvangt u deze alleen digitaal in de berichtenbox op mijn.overheid.nl.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen zoals de wegen, openbare verlichting, rioleringen en afvalinzameling. Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, onderwijs en jeugd worden deels uit de opbrengst van gemeentelijke belastingen betaald.

WOZ-beschikking

Dit is de vastgestelde waarde van uw woning, bedrijf, perceel grond. De WOZ-waarde voor 2021 is de plaatselijke marktwaarde van 1 januari 2020. Deze is niet gelijk aan de landelijke waardeontwikkeling.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of belastingaanslag?

  1. Bekijkt u dan eerst uw taxatieverslag op deze site
  2. Heeft u dan nog vragen, bel ons dan eerst, wij helpen u graag. Telefoonnummer 0229 85 6000

Vanaf maandag 22 februari kunt u bellen met een medewerker van de gemeente die graag met u de gegevens doorneemt.

Bij onjuistheden of als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan passen wij dit aan.

BEZWAAR MAKEN IS DAN NIET NODIG.

Komt u er met ons niet uit dan kunt u zelf heel makkelijk bezwaar maken. Dit is altijd gratis, daarvoor heeft u geen gespecialiseerd bureau nodig. Dit kan door een mail te sturen naar info@medemblik.nl met in de bijlage uw ondertekend bezwaarschrift. Schriftelijk bezwaar maken met motivering, naam, adres en handtekening is ook mogelijk.

Gratis bezwaar?

U heeft er vast al eens over gehoord of gelezen: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!”.

Maar hoe zit dat nu echt? Deze zogenaamde no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaald.

Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente. Deze betaald u als belastingbetaler weer aan de gemeente, dus bezwaar maken via deze bedrijven is niet gratis.

Betaling/automatische incasso

Op de voorkant van de aanslag/WOZ-beschikking staat een QR of iDEAL code om de aanslag te betalen. Heeft u automatische incasso dan wordt het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. Heeft u nog geen automatische incasso dan kunt u de machtiging bij de aanslag invullen en opsturen of online een machtiging afgeven via het formulier op deze site.

Kwijtschelding

Als u weinig inkomen of vermogen heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit is aan te vragen voor de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor de 1e hond.
Vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan online het kwijtscheldingsformulier in. U kunt dit formulier ook telefonisch opvragen. Als u al eerder kwijtschelding heeft gekregen en u heeft toestemming gegeven uw gegevens op te vragen, dan hebben wij getoetst of u ook nu weer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Als dat zo is staat dit vermeld op aanslag.

Betalen aanslag gemeentelijke belastingen en corona

De economische situatie is voor iedereen anders en mogelijk bent u geraakt door de coronamaatregelen. We maken graag individuele afspraken om een maatwerkoplossing te bieden, waarbij de betaling van de aanslag over een langere periode kan worden gespreid.
Daarvoor kunt u een aanvraag indienen. Dit kan op twee manieren:

  1. Bel met één van de belastingmedewerkers van het taakveld Belastingen/WOZ: (0229)  856000 of,
  2. Stuur een e-mail naar info@medemblik.nl onder vermelding van uw naam en adres met als onderwerp: Betalingsregeling.

Verder volgen wij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de invordering gemeentelijke belastingen op de voet. Zo nodig komen wij met verdere informatie.

Naar overzicht