Aanvragen Tegemoetkoming Medisch Afval Medemblik nu mogelijk

Inwoners van gemeente Medemblik die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Medisch Afval kunnen deze nu aanvragen via een online formulier of telefonisch via 0229 85 60 00.

Om het scheiden van afvalstromen te stimuleren worden inwoners van gemeente Medemblik gemotiveerd om zo weinig mogelijk hun grijze container te laten legen. Elke keer als de grijze container door HVC geleegd wordt, wordt een vast bedrag gerekend. Zo wordt er meer gerecycled en minder afval verbrand. Deze stimulans gaat alleen niet op voor mensen die door een chronische ziekte of medische beperking noodgedwongen meer restafval hebben. Om deze groep financieel tegemoet te komen is de Tegemoetkoming Medisch Afval beschikbaar. Dit houdt in dat van het totaal aantal keren dat de grijze container geleegd wordt, slechts de helft daarvan in rekening wordt gebracht.

Wanneer kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Produceert je huishouden meer restafval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking, dan kun je de tegemoetkoming aanvragen. Als aanvrager ben je wel verplicht om, op verzoek, alle informatie te verstrekken die de gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Per huishouden wordt maximaal één tegemoetkoming verstrekt.

Hoe aanvragen?

Maak voor 31 december 2023 gebruik van het online formulier of vraag deze aan bij het Klant Contact Centrum via tel: 0229 85 60 00.

Je vraagt de tegemoetkoming eenmalig aan voor het gehele jaar (2023).

De tegemoetkoming moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en wordt in de aanslag afvalstofheffing in het opvolgende jaar verrekend.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze website bij het kopje ‘Aanvragen en regelen’ en dan ‘Afval ophalen en wegbrengen’. Of ga rechtstreeks naar:  https://www.medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/tegemoetkoming-medisch-afval