Begroting 2020 vastgesteld

Medemblik werkt aan overmorgen

De gemeenteraad heeft op 7 november de programmabegroting 2020 vastgesteld. Hierin staat welke plannen en projecten er in 2020 uitgevoerd gaan worden. De gemeente Medemblik loopt tegen de financiële grenzen aan, maar het is gelukt een sluitende begroting (zonder tekort) op te stellen. We hebben de afgelopen jaren stappen gezet in het bereiken van onze doelen en het versterken van de gemeentelijke organisatie. In de komende tijd gaan we hiermee door. Het motto van deze begroting is dan ook: Medemblik werkt aan overmorgen.

Keuzes

Bij het opstellen van deze begroting maakten we keuzes. Zo geeft de raad voorrang aan de onderdelen: openbare ruimte; woningbouw en veiligheid, zorg en duurzaamheid. Daarom heeft het college aan de raad het volgende voorgesteld. Te bezuinigen op vaste uitgaven, het niveau van (enkele) doelstellingen te verlagen, een reële kostenbegroting te maken voor de zorg en voor de belastingen en deze belastingen alleen nog te verhogen met een inflatiecorrectie. (met uitzondering van de toeristenbelasting). Eerder gemaakte keuzes zoals zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk leggen de komende jaren een groot beslag op de begroting.

Belastingen

Vanwege de prijsstijgingen van diensten en producten (inflatie) worden de belastingen alleen verhoogd met dit percentage.

Een uitzondering is de toeristenbelasting. Zo houden we de OZB zo laag mogelijk. We onderzoeken of de hondenbelasting vanaf 2021 afgebouwd kan worden.

Meer weten?

De digitale begroting is te vinden op: medemblik.begroting-2020.nl.

Naar overzicht