Boerenbezoek in gemeente Medemblik

Donderdagmorgen 14 juli kreeg de gemeente Medemblik, zoals alle Westfriese gemeenten, bezoek van bestuursleden van belangenorganisatie LTO en enkele agrariërs. Gekomen met een aantal trekkers en gekleed in bedrukte t-shirts kwamen zij hun verhaal doen. Burgemeester Frank Streng nam in aanwezigheid van wethouder Harry Nederpelt, gemeentesecretaris Anky Griekspoor en enkele raadsleden hun pamflet in ontvangst. Ook was er een mand met streekproducten en werden er boerenzakdoeken uitgedeeld.

De boodschap van de boeren is helder. ‘Steun ons, sta naast ons en help ons om dit vergaande beleid terug te dringen’. Burgemeester Frank Streng: “Het is een ingewikkelde situatie waar we ons in bevinden. Er is landelijke regelgeving; daar kunnen wij als gemeente niet aan tornen. De uitvoering van dit beleid moet wel op redelijke wijze plaatsvinden, in gesprek en met respect voor onze boeren. Wij steunen onze boeren want zij doen ongelooflijk belangrijk werk en zijn bovendien zeer innovatief. Daar moet waardering voor zijn.”