College legt twee middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers voor aan gemeenteraad

De afgelopen maanden zijn er in totaal 6 principeverzoeken bij de gemeente Medemblik binnengekomen met grotere plannen om buitenlandse werknemers te huisvesten. Het gaat om locaties van maximaal 300 personen. Het college heeft de initiatieven beoordeeld en legt twee locaties voor aan de gemeenteraad: ‘Appelschenkbos’ (een locatie aan de zuidoost kant van Wognum) en ‘Zegersweel’ (een locatie in Wervershoof in de nabijheid van het WFO-terrein).

Sinds het uitkomen van het Sweco rapport in 2022 waarin voorkeursgebieden zijn aangewezen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland, zijn er meerdere initiatieven bij de gemeente Medemblik binnengekomen. Tijdens de raadsvergadering op 30 november 2023 zijn er vier principeverzoeken voorgelegd. Middels een aangenomen motie verzocht de raad meer initiatiefnemers de kans te geven om een plan in te dienen met het doel om uiteindelijk tot één of twee geschikte locaties te komen. Sindsdien zijn er nog twee initiatieven bijgekomen.

Meest kansrijk: Appelschenkbos en Zegersweel

De principeverzoeken zijn getoetst aan de hand van een aantal criteria zoals de landschappelijke inpassing, de bereikbaarheid van voorzieningen en de verkeersituatie. De locaties Appelschenkbos en Zegersweel zijn als meest kansrijk uit deze beoordeling gekomen. 

“Twee vliegen in één klap”

De huisvesting van buitenlandse werknemers is al sinds jaar en dag een punt van zorg in Medemblik. Veel buitenlandse werknemers wonen nu op plekken die daar niet geschikt of veilig voor zijn. Vaak woont men ook illegaal. Wethouder Jeroen Broeders: “Ik ben blij met dit voorstel naar de gemeenteraad te kunnen gaan. Met dit voorstel kunnen we ervoor zorgen dat maximaal 600 van onze buitenlandse werknemers humaan, veilig en legaal gehuisvest kunnen worden. Maar, in combinatie met een striktere handhaving op illegale bewoning, kunnen we er hiermee ook voor zorgen dat we reguliere woningen vrij gaan spelen voor de inwoners van Medemblik. De woningnood in Medemblik is hartstikke groot. Met dit voorstel slaan we dus werkelijk twee vliegen in één klap.”

Vervolg

Als de gemeenteraad op 20 juni instemt met het voorstel, kan de formele procedure voor de vergunningverlening worden gestart. Omwonenden van de verschillende locaties zullen in een vroegtijdig stadium door de ontwikkelaars moeten worden betrokken bij de verdere planvorming.