Controle op arbeidsuitbuiting

Half november zijn er in de regio Westfriesland controles geweest op de huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze controles zijn uitgevoerd in samenwerking met de Poolse politie.

De controles richten zich vooral op arbeidsuitbuiting (zoals te hoge huren, boeteclausules, inleveren van paspoorten). Twintig procent van alle buitenlandse werknemers krijgt te maken met arbeidsuitbuiting. De burgemeesters van de SED gemeenten, van Hoorn, Opmeer en Medemblik, de politie en het Openbaar Ministerie vinden dit ontoelaatbaar.

De controles zijn voor het vierde jaar gehouden. Door de Poolse politie hierbij te betrekken, krijgen we meer inzicht in de vragen en problemen die er spelen. De gemeenten afzonderlijk controleren door het jaar heen regelmatig op misstanden binnen hun gemeente.

Naar overzicht