Controle sloten (schouw)

Vanaf 15 oktober start de controle van de sloten. De schouwmeester van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kijken of de sloten voldoende schoongemaakt zijn om water snel af te voeren. Ze controleren onder andere op de aanwezigheid van riet en andere planten, vervuiling rondom duikers en andere zaken die belemmerend werken. Meer informatie? Kijk op www.hhnk.nl/najaarsschouw.

Naar overzicht