Controle WOZ- waarde binnenstad Medemblik

Om een juiste WOZ-waarde van de woning en niet-woningen vast te kunnen stellen, onderzoekt de gemeente de geregistreerde objectkenmerken van woningen en niet- woningen.

Wat zijn de secundaire objectkenmerken van mijn woning?

Secundaire objectkenmerken van een woning hebben een relatief karakter en worden bepaald in vergelijking met andere (nabijgelegen) vergelijkbare woningen. Onder secundaire objectkenmerken verstaan wij: de kwaliteit, het onderhoudsniveau en de ligging (ten opzichte van zon, water, etc.). Daarnaast kunnen ook andere secundaire objectkenmerken worden geregistreerd.

Waarom een controle op secundaire objectkenmerken?

De waarderingskamer verwachten dat de gemeente één keer in de 5 jaar het hele bestand heeft gecontroleerd. Regelmatig onderzoekt de gemeente Medemblik de geregistreerde objectkenmerken van woningen en niet- woningen. Dit is nodig om een juiste WOZ-waarde van uw woning vast te kunnen stellen.

Wie controleert de secundaire objectkenmerken?

In opdracht van de gemeente Medemblik controleren op dit moment de medewerkers van het taxatiebureau Thorbecke de objectkenmerken van uw woning.

Wanneer worden de secundaire objectkenmerken gecontroleerd?

Er is besloten in  week 47 te starten met de veld controles en deze zullen na alle waarschijnlijkheid worden afgerond in week 50. De medewerkers van het taxatiebureau kunnen zich legitimeren. Vraag hier naar!

Naar overzicht