De Ganker in Nibbixwoud is aan een opknapbeurt toe: Denkt u mee met ons?

De Ganker is vanwege de staat van de weg en de riolering toe aan een reconstructie. We bekijken welke bovengrondse veranderingen en verbeteringen we kunnen combineren.

In juni zijn hierover gesprekken geweest met bewoners van de Ganker. Nu is het de beurt aan andere belanghebbenden. In plaats van een kant-en-klaar plan te presenteren, gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek over uw wensen en ideeën voor de herinrichting van deze weg.

Op basis van uw suggesties kunnen we de kaders voor de nieuwe situatie bepalen.

Met uw ideeën en voorstellen kunnen we een plan opstellen. Dit plan leggen we voor aan het gemeentebestuur. We verwachten de eerste schetsontwerpen in maart 2018 te kunnen presenteren.

Aanmelden noodzakelijk

Iedereen die mee wil denken over de inrichting van de nieuwe Ganker is van harte welkom op maandag 18 december om 19.15 uur in gebouw ‘Midden’ van het gemeentehuis in Wognum.  Om de avond goed voor te kunnen bereiden is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kunt u doen per e-mail via of telefonisch via  (0229) – 85 60 00.

Naar overzicht