Een lief plekje grond, nieuwe naam voor buurttuin Andijk

Wethouder Welzijn Dirk Kuipers (rechts op de foto)en Dick Visser van Woningstichting Het Grootslag onthullen het naambord.

Dinsdagmiddag 6 juli is buurtmoestuin ‘Een lief plekje grond’ naast verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk officieel geopend. Wethouder Welzijn Dirk Kuipers en Dick Visser namens Woningstichting Het Grootslag onthulden samen het naambord ‘een lief plekje grond’. Lief plekje grond is ontleend aan de titel van het Andijker volkslied. De tuin werd feestelijk in gebruik genomen door de bewoners. Ook waren er vertegenwoordigers van de Omring, Ouderenbonden, Dorpshuis en het jongerencentrum aanwezig bij de buurttuin. 
Vanaf 2016 nam Woningstichting Het Grootslag het besluit om mee te werken aan de verhuizing van de cliënten. De bewoners van verzorgingshuis Sorghvliet verhuisden naar een nieuwe locatie voor Beschermd Wonen op de Sorghvlietlaan. De nieuwbouw is eind 2020 opgeleverd. 

Koffie drinken in de tuin

Opbouwwerker Sylvette Ernsting gaf aan dat de hele zomer elke dinsdagmiddag met elkaar ‘koffie drinken in de tuin’ georganiseerd blijft worden. Bij voldoende interesse komt er een vaste tuinavond op de woensdagavond. Wethouder Kuipers: “Dit tuinproject zorgt voor verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners en de ouderen uit de aanleunwoningen van Sorghvliet. Een mooi initiatief van Het Grootslag.” Dick Visser: “Vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw was Sorghvliet een baken voor ouderenzorg in Andijk. Door de overgang van het oude open verzorgingshuis naar beschermd wonen zijn bewoners meer op zichzelf en hun naasten aangewezen. Deze tuin is daarmee extra belangrijk geworden”.

 

Naar overzicht