Extra afval op stortplaats Wieringermeer

In verband met de sluiting van vier van de zes verbrandingsovens bij Afval en EnergieBedrijf Amsterdam wordt per 19 augustus een deel van het afval van AEB op de stortplaats van Afvalzorg in Wieringermeer gestort. Afgelopen week werden wij hierover geïnformeerd door gemeente Hollands Kroon. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldt ons dat de ontheffing op 1 augustus door OD NZKG is afgegeven aan Afvalzorg. Wij zijn daar verder niet in gekend.

Bedrijfsafval

Uit navraag blijkt dat het gaat om zakelijk afval dat nagenoeg geen organisch afval bevat. Afvalzorg geeft aan dat iedere vrachtwagen een ingangscontrole krijgt. Bij de medewerkers is bekend wat niet in de betreffende afvalstroom aan afvalstoffen mag zitten. De inhoud van vrachtwagens wordt ook gefotografeerd. Vrachtwagens met lading die niet voldoen worden teruggestuurd. Vanzelfsprekend houden wij goed in de gaten of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit zou betekenen dat er geen geuroverlast zou moeten ontstaan.

Zorg om geuroverlast

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid en emotie op dit onderwerp bij inwoners die in de buurt van de afvallocatie wonen. We begrijpen de zorgen van de omwonenden en daarom zullen we de situatie nauwlettend in de gaten houden in samenwerking met HVC. We monitoren het aantal klachten (en een eventuele toename hierin). Als blijkt dat er overlast wordt ervaren, overleggen wij met betrokken instanties. Daarnaast overwegen we een informatiebijeenkomst voor inwoners te organiseren in samenwerking met OD NZKG om de gang van zaken toe te lichten. Om iedereen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, zal dit in verband met de zomervakantie pas begin september kunnen plaatsvinden.

Bezwaar indienen bij overlast

In de door ons opgevraagde ontheffing staat dat belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift kunnen indienen. Omdat het een tijdelijke ontheffing betreft wachten wij  de ontwikkelingen per 19 augustus af. We houden in de gaten of het storten en afdekken volgens afspraak en op de juiste manier verloopt. Wij hebben hierover elke week contact met de OD NZKG. Mocht er sprake zijn van geuroverlast, specifiek veroorzaakt door deze stortingen, dan hebben we een argument en grondslag om bezwaar te maken.

Naar overzicht