Gemeenten steunen werk Westfriese Bibliotheken

Op de foto de bestuurders van de Westfriese gemeenten naast elkaar. Zij laten elk een convenant zien.

De Stichting Westfriese Bibliotheken en de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec ondertekenden een overeenkomst om de samenwerking in het bibliotheekwerk voort te zetten. De afspraak geldt voor de periode 2020-2021.

Voor de bibliotheekorganisatie betekent dit dat zij financieel en inhoudelijk in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Twee jaar eerder ondertekenden de Westfriese gemeenten en de bieb de afspraak om te gaan samenwerken. Wethouder Joset Fit als voorzitter van de stuurgroep; “Dat was toen een grote stap. Nu zijn we nog maar twee jaar verder en is er al zo veel gebeurd. De bibliotheek is veel zichtbaarder geworden en is van aanbodgericht veel vraaggerichter gaan werken, dus veel meer naar de wensen van de lezers.

Zo kwam er onder meer een nieuw aanbod voor basisscholen.  "Die grote stap vind ik een enorme prestatie. Met de ondertekening van deze overeenkomst kan de Stichting Westfriese Bibliotheken zich nog verder ontwikkelen".

Naar overzicht