Groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk afgerond

De werkzaamheden aan de Oosterbegraafplaats in Andijk zijn afgerond. Wethouder Harry Nederpelt had de eer om het informatiebord te onthullen. Dit deed hij samen met inwoner Marleen Gutter en voorzitter van de dorpsraad Andijk, Gerrit van Keulen. 

Begraafplaats flink opgeknapt

Het opknappen van de begraafplaats was nodig. De paden waren niet meer goed begaanbaar en bij het parkeerterrein drukten wortels van bomen de bestrating omhoog. Verder was de waterhuishouding niet goed op orde. Op de hele begraafplaats is de waterafvoer in de grond verbeterd. De paden zijn verhard, er is nieuwe beplanting aangebracht en er zijn bankjes neergezet. Daarnaast is een verstrooiveld aangelegd. Op het veld is een gedenkmonument geplaatst in de vorm van een meerpaal. Hier kunnen gedenkplaatjes op geplaatst worden. Op het informatiebord staan de namen van de overledenen vermeld en de locaties van de graven. Het is de bedoeling dat in de toekomst op alle gemeentelijke begraafplaatsen een informatiebord komt. 

Toegankelijk en verzorgd ingericht

Wethouder Harry Nederpelt: “Het doel was om een toegankelijke en verzorgd ingerichte begraafplaats te maken waar bezoekers veilig kunnen wandelen en verblijven.” Dat dit doel behaald is bevestigd Gerrit van Keulen dorpsraad Andijk -en tevens scootmobielgebruiker-. Hij sprak zijn complimenten uit. Ook Marleen Gutter die regelmatig een bezoek brengt aan de begraafplaats is erg tevreden over de opgeknapte begraafplaats. “Het is een stuk beter en verzorgder geworden.”