Hoogheemraadschap verlengt landbouwportaal

Het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is akkoord gegaan met een nieuwe periode van het Landbouwportaal tot en met december 2023.
Het hoogheemraadschap merkt dat agrariƫrs bereid zijn om het bedrijf toekomstbestendig te maken door de bodem- en waterhuishouding op orde te hebben.

Het waterschap wil dit blijven ondersteunen en stimuleren. Een nieuwe subsidieverordening kan deze beweging een extra zetje in de goede richting geven. Coachbezoeken kunnen worden aangevraagd via www.landbouwportaalnoordholland.nl. Subsidieaanvragen voor bovenwettelijke maatregelen zijn weer mogelijk vanaf 7 juni 2022.