Inhoudelijk en praktische informatie over dementie

Wegwijzer dementie

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord lanceerde onlangs de website wegwijzerdementie.nl. Mensen met dementie en hun naasten uit Noord-Holland Noord kunnen hierop de belangrijkste informatie over dementie vinden. Naast inhoudelijke informatie staat op deze site ook welke zorg- en welzijnsorganisatie in de buurt hulp bieden. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord ontwikkelde de site samen met ervaringsdeskundigen waardoor deze erg gebruikersvriendelijk is. 

Naar overzicht