Kappen 33 bomen Sluisven in Nibbixwoud

In het bosgedeelte achter de begraafplaats aan de Sluisven staan veel essen. Een aantal essen (33st.) zijn in slechte staat. De oorzaak hiervan is de essentaksterfte. De ernstig aangetaste bomen hebben geen toekomst. Daarom worden ze gekapt. Uit de minder aangetaste bomen worden alleen de dode takken verwijderd.

De bomen worden gekapt in de week van 11 maart. De voorbereidingen starten deze week. Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van het park afgesloten. Dit is voor de veiligheid van de wandelaars. Bij de werkzaamheden houden we ons aan de Flora- en Faunawet. In deze wet staat hoe we om moeten gaan met de verschillende dier- en plantensoorten.

Wij vragen om uw begrip voor de overlast die door de werkzaamheden kan ontstaan.

Situatietekening Sluisvenpark met te kappen bomen. (pdf, 313 KB)

Naar overzicht