Klachtenregeling Jeugdwet

De gemeente kent een algemene regeling voor klachten over gedragingen van medewerkers of bestuurders van de gemeente. Op grond van de Jeugdwet heeft de gemeente een aparte regeling voor klachten over jeugdhulpverleners die bij de gemeente werken (en in dienst zijn). Deze regeling is door het college vastgesteld op 23 april en treedt op 1 juni in werking. In de regeling staat dat klachten over jeugdhulpverleners worden voorgelegd aan een speciaal ingestelde klachtencommissie. Hoe dat in zijn werk gaat, staat ook in de regeling.

De geactualiseerde klachtenregeling (pdf, 385 KB)is op 6 mei gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad. De Klachtenregeling Jeugdwet kan tijdens kantooruren worden ingezien bij het klantcontactcentrum (gebouw Noord) van het gemeentehuis in Wognum. Deze ook te vinden op www.overheid.nl.

Naar overzicht