Klankbordgroep Duurzaamheid stelt zich voor

Klimaatverandering en duurzaamheid. Een probleem met hoge urgentie. We staan met z’n allen voor een gigantische uitdaging; de gaskraan gaat in de toekomst dicht en ons energieverbruik moet 100% duurzaam worden opgewekt. Hoe gaan we dit realiseren? In Medemblik willen we dit samen met inwoners, ondernemers , maatschappelijke instellingen en natuurorganisaties aanpakken. Daarom is de klankbordgroep Duurzaamheid opgericht.

Kennismaking

De eerste vergadering van de Klankbordgroep stond in het teken van kennismaken en kennis uitwisselen. Hoe betrekken we inwoners bij de warmte- en energietransitie? Hoe stimuleren we ondernemers hun energieverbruik te verduurzamen? Waar kan de grootste winst voor het klimaat worden behaald? Verschillende ideeën werden besproken en de onderwerpen voor de volgende bijeenkomst zijn bepaald.

Participatie

Bij de uitvoering van het duurzaamheidbeleid zijn we voor een groot deel afhankelijk van anderen. Daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedenken. Zo zetten we samen stappen naar een duurzaam Medemblik. De klankbordgroep geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van het beleid. De kaders hiervoor stelde de raad al eerder vast in het programma Duurzaamheid.

Nieuwsgierig?

Wilt u weten wie namens u mee praat over het duurzaamheidbeleid in Medemblik? Op onze website stellen de leden zich voor. www.medemblik.nl/klankbordgroepduurzaamheid

Naar overzicht