Lange-termijn accommodatiebeleid in de maak

In 2016 is het korte termijn accommodatiebeleid opgesteld. Toen gaven we ook aan om met een accommodatiebeleid voor de lange termijn te komen. In zo’n beleidsstuk staat hoe we op de lange termijn om willen gaan met accommodaties, zoals bijvoorbeeld dorpshuizen of sportaccommodaties. Inmiddels is het zover. In april 2020 stelde de raad van de gemeente Medemblik een voorstel vast over het ontwikkelen van lange-termijnaccommodatiebeleid.

Uitdaging

We hebben soms vanuit de wet een plicht voor accommodaties (zoals bijvoorbeeld scholen), zijn soms eigenaar van accommodaties en in andere gevallen zijn we betrokken omdat we subsidie geven. Al met al gaat het om best een behoorlijk aantal accommodaties. En het is u vast niet ontgaan: als gemeente staan we de komende jaren voor een forse financiële uitdaging. Ook binnen het accommodatiebeleid zal dit merkbaar zijn.

Route naar accommodatiebeleid

We hebben de route naar het accommodatiebeleid en de stappen die daarbij horen op een rijtje gezet. U kunt dat bekijken in de proceskaart (pdf, 148 KB) die we daar van gemaakt hebben.

Nieuwsbrief

Bent u of voelt u zich betrokken? Bijvoorbeeld omdat u bestuurder bent van een vereniging, een accommodatie of omdat het onderwerp u gewoon interesseert? Wij vinden het belangrijk om alle betrokkenen op de hoogte te houden. Dat doen we via o.a. een nieuwsbrief. Als u op de hoogte wilt blijven dan kun u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Naar overzicht