Medekernen.nl: Het digitale dorpsplein van Medemblik

Op maandag 27 mei werd in dorpshuis De Post in Midwoud het nieuwe online platform Medekernen.nl gelanceerd, onder het motto 'Vind elkaar!'. Dit digitale dorpsplein brengt buurtbewoners, bedrijven en organisaties samen en stimuleert samenwerking in buurten. Via Medekernen.nl kunnen mensen elkaar makkelijker vinden en ondersteuning bieden, van activiteiten in de buurt tot het delen van nieuws en verhalen.

Wat is Medekernen?

Medekernen.nl is een platform waar buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar online en offline kunnen ontmoeten. Denk aan een online prikbord zoals je in de supermarkt ziet, maar dan digitaal. Je vindt er alles: een agenda, hulpvragen, foto’s, filmpjes en een gids met initiatieven en organisaties. Het doel is om meer echte contacten te realiseren en samen te werken aan een veilige en leuke buurt voor iedereen.

Samen aan zet

De vijf enthousiaste buurtverbinders - Bas Stam, Mieke Kreuk, Liz Parker, Miranda Bezemer en Rick Mensink - werken samen aan een fijne buurt. Ze streven naar meer samenwerking en betrokkenheid in de buurt. Tijdens de lancering, waarbij wethouders Yannick Nijsingh en Gerben Gringhuis symbolisch het lint doorknipten, benadrukte Nijsingh het belang van goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. Hij prees de buurtverbinders als de schakel tussen inwoners en activiteiten in de kernen. Medekernen vergemakkelijkt het vinden van elkaar voor inwoners, verenigingen en organisaties, en bevordert gezamenlijke initiatieven, wat perfect past binnen ons meerjarenbeleidsplan 'Samen Aan Zet'.

Doe mee!

Het streven van Medekernen.nl is om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken, zowel online als offline. Op de website kunnen mensen zelf informatie delen over activiteiten en nieuwtjes. Zelfs zonder internet kun je meedoen, dankzij buurtverbinders die als aanspreekpunt fungeren. Deze aanpak heeft al succes gehad in 75 andere gemeenten en zorgt voor meer samenwerking en betrokkenheid. 

Doe mee en meld je aan op www.medekernen.nl om samen met de buurtverbinders te werken aan een hechtere en sterkere gemeenschap!