Medemblik aan de slag!

Op maandag 14 mei heeft een meerderheid in de gemeenteraad het coalitieakkoord voor de komende vier jaar aangenomen. Wethouders Andrea van Langen, Harry Nederpelt, Joset Fit en Dirk Kuipers gaan aan de slag met onder andere de volgende speerpunten.

Woningen

Gemeente Medemblik wil de komende vier jaar meer ruimte bieden om woningen te bouwen. Koop- en huurwoningen en woningen voor speciale doelgroepen. Woningen voor starters, maar ook seniorenwoningen. Dit zorgt voor meer doorstroming in het huidige woningaanbod. Daarnaast is er ruimte voor collectieve woningbouwontwikkeling van bewoners, of bijvoorbeeld mantelzorgwoningen. De provincie moet wel toestemming geven voor extra woningbouw. Daarvoor wil het college een stevige lobby inzetten, in samenwerking met andere Westfriese gemeenten.

Zorg

De komende vier jaar kijken we hoe de administratieve druk in de zorg verminderd kan worden. Bijvoorbeeld op het gebied van indicatiestelling en zorgtoewijzing, het voorkomen van dubbele administraties en het verbeteren van de eerstelijnszorg. In het akkoord is ook veel aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers, omdat zij onmisbaar zijn in de samenleving. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het thema eenzaamheid en het versterken van de jeugdzorg.

Toekomst

Medemblik heeft een visie op de toekomst. Zo wil het college meer samenwerken met bewoners en ondernemers, zodat ook zij hun wensen kunnen realiseren. Er is aandacht voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en voor mobiliteit om ruimtelijke bestemmingen te verbinden. Duurzaamheid blijft een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. We investeren in duurzame energie en subsidiƫren energiebesparende maatregelen bij verenigingen en accommodaties.

Meer weten?

Lees hier het coalitieakkoord.

 

Naar overzicht