Medemblik keurt Beleidsplan Wegen 2024-2034 goed

De gemeenteraad van Medemblik heeft op donderdag 14 maart 2024 het beleidsplan Wegen vastgesteld voor de periode 2024-2034. Door in te stemmen met het beleidsplan is het ambitieniveau van de wegen vastgesteld op niveau A (hoog) voor de centrum- en winkelgebieden in de gemeente en niveau B (normaal) voor alle overige wegen.

Overname wegen

Op 1 januari 2023 heeft gemeente Medemblik voor een groot aantal wegen het beheer overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit gaat vooral over de asfaltwegen buiten de bebouwde kom en over een klein aantal wegen binnen de bebouwde kom. Vanwege die overname is het beheer van wegen buiten de bebouwde kom ook opgenomen in het beleidsplan.

Kwaliteit

Met een zogenaamde beeldkwaliteitsschouw keurt de gemeente elk jaar alle onderdelen in de Openbare Ruimte, waaronder de wegen. Ook wordt er elke 2 jaar een globale visuele inspectie uitgevoerd van alle wegen. Voor de asfaltwegen gebeurt dat sinds kort via camera-inspecties. Aangetroffen schades kunnen hiermee nauwkeuriger worden vastgelegd en daarna geanalyseerd worden met gebruik van algoritmes. Dit werkt heel goed voor wegen buiten de bebouwde kom, maar kan ook gebruikt worden op de doorgaande asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Deze controles laten zien dat de wegen in de gemeente in goede staat verkeren.

Fixi

Buiten de inspecties om wordt de kwaliteit van de wegen ook gecontroleerd door de beheerders van de gemeente. Zij herstellen onverwachte en acute schades die zij tegenkomen. Gebreken aan de weg kunnen ook gemeld worden via Fixi. Inwoners kunnen hiervoor gebruik maken van de website fixi.nl of de Fixi-app. De gemeente pakt meldingen zo spoedig mogelijk op!