Medemblik zet in op meer betaalbare woningbouw

De gemeente Medemblik wil het bouwen van meer betaalbare woningbouw stimuleren. Daarom komt er een woningbouwkader waarin verplicht wordt opgenomen om bij elk woningbouwproject minimaal 35% van de woningen in de sociale huur te realiseren, 10% in de goedkope koop en 25% in het overige betaalbare segment. Om ervoor te zorgen dat bij kleinere projecten deze percentages ook gehaald kunnen worden, komt er een Vereveningsfonds Betaalbare Woningbouw.

Wat betekent dit?

Het nieuwe woningbouwkader geldt voor projecten vanaf zeven woningen. Voor kleinere projecten kan het lastiger zijn om aan de gestelde percentages te voldoen. Daarom wordt aanvullend aan het woningbouwkader ook de ‘verordening verevening betaalbare woningbouw’ door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Met deze verordening kunnen plannen tussen de 7 en 50 woningen een tekort aan betaalbare woningen in een bepaalde woningbouwcategorie compenseren. Dit kan  door een financiële bijdrage te leveren aan het vereveningsfonds of door het tekort te vervangen met woningen in een andere betaalbare woningbouwcategorie. Wanneer het fonds voldoende gevuld raakt, zullen de beschikbare middelen worden benut om aanvullende betaalbare woningbouw in plannen mogelijk te maken.

Besluitvorming

Het woningbouwkader en vereveningsfonds zijn op donderdag 27 juni behandeld tijdens de raadscommissie en staan op de agenda van de gemeenteraad van 11 juli.