Nieuw college Medemblik geïnstalleerd

In het gemeentehuis van Medemblik zijn gisteravond tijdens een extra gemeenteraadsvergadering de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Met burgemeester Frank Streng gaan zij aan de slag met het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord ‘De toekomst: een verantwoordelijkheid van ons allemaal’. Het akkoord werd na de verkiezingen door CDA, GemeenteBelangen, MORGEN! en D66 gesloten. Namens het CDA blijft Harry Nederpelt wethouder. GemeenteBelangen wordt vertegenwoordigd door Gerben Gringhuis, MORGEN! door Jeroen Broeders en Yannick Nijsingh zit namens D66 in het college. 

In het akkoord zijn de belangrijkste en primaire opgaven beschreven in vijf pijlers:

  1. Financiën op orde.
  2. Het op orde brengen van de organisatie en bestuurskracht.
  3. Sociaal domein.
  4.  Accommodatiebeleid.
  5. Integraal Huisvestingsplan.

Het akkoord wordt aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering aan burgemeester Frank Streng aangeboden en daarna besproken. Tijdens de installatie werden ook twee nieuwe raadsleden benoemd omdat twee gekozen leden van de raad in het college van burgemeester en wethouders plaats gaan nemen. Elise Salman neemt namens het CDA de zetel in van Harry Nederpelt en Yvonne Buwalda neemt de plaats over van Gerben Gringhuis in de fractie van GemeenteBelangen.

Portefeuilleverdeling

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college kunt u op deze pagina terugvinden.